Bekkenfysiotherapie   

Bekkenfysiotherapie richt zich op preventieve en curatieve zorg binnen het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd.

     Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten zoals:

  • ongewild verlies van urine en/of ontlasting;
  • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
  • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;
  • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
  • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
  • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem; 
  • begeleiding bij operaties in de onderbuik;
  • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling;
  • begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling.

 
De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling alleen als u voor fysiotherapie verzekerd bent met een aanvullende verzekering.

Veel patienten komen op verwijzing van een huisarts of specialist ( uroloog / gynaecoloog / maag-darm-lever-arts / seksuoloog / orthopeed ) of via de verloskundige.

Patiënten van allerlei leeftijden, zowel mannen, vrouwen als kinderen kunnen bij haar terecht.

Mits u aanvullend verzekerd bent, wordt de behandeling van de bekkenfysiotherapeut vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Urineincontinentie wordt vergoed uit de basisverzekering, mits er een verwijzing is

Ook de bekkenfysiotherapeut is rechtstreeks toegankelijk en is opgenomen in de basisverzekering van het nieuwe zorgstelsel.

 

Therapeut: