Tarieven Fysiotherapie 2019

Behandeling
€ 34,00
Behandeling manuele therapie 
€ 48,80
Behandeling oedeemtherapie 
€ 48,80
Behandeling geriatrie fysiotherapie 
€ 48,80
Screening 
€ 14,15
Screening, intake en onderzoek 
€ 48,80
Intake en onderzoek na verwijzing 
€ 48,80
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 
€ 67,50
Eenvoudige korte rapporten 
€ 34,00
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten 
€ 67,50
 
 
Niet nagekomen afspraak 
75% van tarief
 
 
Toeslag voor behandeling aan huis 
€ 16,40
Toeslag voor behandeling in verzorgingshuis 
 
€ 8,20
Personal Training (per uur)
€72,60
 
Sportmassage (incl. 21% BTW) 
€ 33,50
Verstrekte verband- en hulpmiddelen 
per verstrekt artikel

 

 
 
Wij krijgen ieder jaar van de verzekeraars contracten aangeboden die naar onze mening vaak onder de maktconforme vergoeding belonen en buitenproportionele eisen stellen aan de invulling van onze praktijkvoering.
Hierdoor zullen wij in 2018 geen contract meer tekenen met Multizorg VRZ (ONVZ, ENO en Zorg en Zekerheid) en de Friesland.
Wat betekent dit voor u??
  • Multizorg VRZ vergoed 100% van het marktconform tarief waar ons praktijk tarief ook binnen valt.
  • De Friesland vergoedt een percentage van het door hen gehanteerde tarief (€28,80):
    • Alles verzorgd polis 80%
    • Zelf bewust Polis 70%
    • Vrije keuze restitutie 110%
Raadpleeg ten alle tijden uw polisvoorwaarden om niet voor verrassingen te komen staan! Wij kunnen niet verantwwordelijk worden gehouden als uw behandeling door de verzekeraar wordt afgewezen.
 

Tarieven FysioSport  2019

 

Fysiosport groepsfitness

1 x per week

2 x per week     

Onbeperkt

Maandelijkse termijn

€   40,45

€   68,75

 

Halfjaarlijks termijn

€ 222,50

€ 378,25

 

Jaarlijkse termijn

€ 404,50

€ 687,65

 

 

 

 

 

Fysiosport vrije fitness

 

 

 

Maandelijkse termijn

€   25,60

€   43,50

€   51,20

Halfjaarlijks termijn

€ 140,80

€ 239,35

€ 281,60

Jaarlijkse termijn

€ 256,00

€ 435,20

€ 512,00

 

 

 

 

    
    
    
    

 

 

 

Fysiosport kleine groep

(4 tot 6 persosnen)

 

 

Maandelijkse termijn

€ 75,00

 

 

 

 

Personal Training

 

 

Per uur

€ 72,60

 

Inschrijfgeld

€ 10,00

 

Aanvangstest 

De tijdsduur van deze testen is afhankelijk van de gewenste testinhoud. De prijs van deze testen is

 € 36,80 per halfuur.

 

Herhalingstest

 

 

Tarieven gelden vanaf 1 januari 2019