HealthCheck 

De Health Check betreft een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Bij dit onderzoek worden de fysieke en⁄of mentale risicofactoren van de medewerkers in kaart gebracht. Aan de hand van de uitkomsten van de verschillende testen ontvangt de individuele deelnemer een rapportage. Bewustwording van leefstijl en risicofactoren staat hierbij voorop. De opdrachtgever ontvangt op basis van de gegevens van alle medewerkers praktische managementrapportages, welke een belangrijke input kunnen zijn voor specifiek beleid. De Health Check bestaat uit een basisversie welke, afhankelijk van uw wensen, kan worden uitgebreid.

 

Opbouw van het onderzoek

De basisversie van de Health Check bestaat uit de volgende onderdelen: • Uitleg over de check • Bepaling of de testen veilig uitgevoerd kunnen worden • Bepaling van het beweegnivo ten opzichte van Nederlandse Norm Gezond Bewegen en Nederlandse FitNorm • Bepaling van eventuele lichamelijke klachten (via een viertal specifieke vragen) Dit geeft ook specifieke managementinformatie en eventueel input voor specifiek beleid. • Conditietest • Krachttest • Lenigheidstest • Meten vetpercentage • Meten BMI • Meten buikomvang (risico is sterk afhankelijk van waar het vet zich bevindt) • Meten bloeddruk • Longfunktie test • Individuele rapportage • Individueel advies (gesprek direct na de test)

 

 

Afspraak maken